More Website Templates at TemplateMonster.com!
LICO MIX ZFarba fasadowa
LICO MIX Z jest fasadową farbą na bazie kopolimerów akrylowych, wypełniaczy mineralnych, pigmentów, wody oraz konserwantów, środków modyfikujących i biobójczych. Ma bardzo dobre właściwości kryjące, oddając doskonale fakturę malowanych powierzchni, pozostawiając je gładkimi i matowymi. Znajduje zastosowanie tam, gdzie wymagane są podwyższone parametry odpornościowe na ścieranie, zawilgocenie lub ryzyko wystąpienia grzybów i alg. Tworzy powłokę odporną na różnorodne warunki atmosferyczne. Szczególnie polecana jest do wymalowań dekoracyjno-ochronnych cienkowarstwowych tynków mineralnych i polimerowych.
Opakowania: 6, 14 kg
Palety: 540, 462 kg
LICO MIX ZACRYL-FASSADENFARBE
Dies ist eine Fassadenfarbe auf Basis von Acrylcopolymeren, Mineralfüllstoffen, Pigmenten, Wasser, Konservierungsmitteln, modifizierenden und bioziden Mitteln. Es weist sehr gute Deckeigenschaften auf, indem die Faktur der anzustreichenden Oberflächen bestens wiedergegeben sowie glatt und matt belassen wird. Diese Farbe kommt überall dort zum Einsatz, wo erhöhte Beständigkeitsparameter gegen Abrieb, Durchfeuchten oder gegen das Pilzen- und Algenrisiko erforderlich sind. Sie wird insbesondere für dünnschichtige Dekorations- und Schutzanstriche von Mineral- und Polymerputzen empfohlen. Sie kann auf allen Mineraluntergründen wie Beton, Zementputze, Zement-Gips-Putze, Zellbeton, Gipskartonplatten oder Pro-Monta-Platten aufgetragen werden. Diese Farbe bildet eine resistente Beschichtung gegen diverse Wetterbedingungen. Diese Farbe ist auch für das hydrodynamische Aufsprühen geeignet.
Durchschnittsverbrauch: ~ 0,20 kg/m2 – bei einmaliger Auftragung.
LICO MIX ZACRYLIC FACADE PAINT
Facade paint based on acrylic copolymers, mineral fillers, pigments, water and preservatives, modifying and biocidal agents. It features very good covering properties, perfectly emphasizing the texture of painted surfaces, leaving them smooth and matte. It is perfectly suited for any applications requiring increased abrasion resistance, humidity, or protection from fungi and algae. The paint is especially recommended for decorative and protective thin-layer painting on mineral and polymer plasters. Can be applied on all mineral substrates, including concrete, cement plasters, cement-lime and gypsum plasters, cellular concrete, drywalls,gypsum panels and other. It forms a protective coat that is resistant to various atmospheric conditions. The formulation is also suitable for hydro-dynamic spraying.
Average consumption: ~ 0,20 kg/m2 – per single application.
LICO MIX ZSXfarba siloksanowa
LICO MIX ZSX to fasadowa farba na bazie kopolimerów akrylowych, emulsji siloksanowych, wypełniaczy mineralnych, pigmentów, wody oraz konserwantów, środków modyfikujących i biobójczych. Ma bardzo dobre właściwości kryjące; oddaje doskonale fakturę malowanych powierzchni. Tworzy powłokę o dobrej dyfuzyjności dla pary wodnej i odporną na różnorodne warunki atmosferyczne. Emulsja siloksanowa sprawia, że uzyskana powłoka dzięki powierzchniowej hydrofobizacji jest mniej podatna na penetrację wody z substancjami w niej rozpuszczonymi, przez co cechuje się wysoką odpornością na osadzanie się zabrudzeń oraz efektem samooczyszczania się. Farba znajduje zastosowanie tam, gdzie wymagane są podwyższone parametry odpornościowe na ścieranie, zawilgocenie lub ryzyko wystąpienia grzybów i alg.
Opakowania: 6 , 14 kg
Palety: 540 , 462 kg
LICO MIX ZSXSILOXANFARBE
Dies ist eine Fassadenfarbe auf Basis von Acrylcopolymeren, Siloxanemulsionen, Mineralfüllstoffen, Pigmenten, Wasser, Konservierungsmitteln, modifizierenden und bioziden Mitteln. Sie weist sehr gute Deckeigenschaften auf und gibt die Faktur der anzustreichenden Oberflächen bestens wieder. Sie bildet eine Beschichtung mit guter Diffusivität für Wasserdampf und ist resistent gegen diverse Wetterbedingungen. Die Siloxanemulsion bewirkt, dass die gebildete Beschichtung durch die Oberflächenhydrophobie weniger anfällig für Wassereindringung mit gelösten Stoffen ist, wodurch diese hohe Beständigkeit gegen Schmutz und die Selbstreinigungsfähigkeit aufweist. Diese Farbe kommt überall dort zum Einsatz, wo erhöhte Beständigkeitsparameter gegen Abrieb, Durchfeuchten oder gegen das Pilzen- und Algenrisiko erforderlich sind. Diese Farbe ist auch für das hydrodynamische Aufsprühen geeignet.
Durchschnittsverbrauch: ~ 0,23 kg/m2 – bei einmaliger Auftragung.
LICO MIX ZSXSILOXANE PAINT
Facade paint based on acrylic copolymers, siloxane emulsions, mineral fillers, pigments, water and preservatives, modifying and biocidal agents. It features very good covering properties; wonderfully emphasizes the texture of the painted surfaces. Forms a coating that is characterized by good diffusiveness for water vapor and resistance to various atmospheric conditions. The siloxane emulsion makes the end coat less vulnerable to water penetration, which is obtained thanks to its surface hydrophobization. This effects in increased resistance to dirt, and a self-cleaning effect. It is perfectly suited for any applications requiring increased abrasion resistance, humidity, or protection from fungi and algae. The formulation is also suitable for hydro-dynamic spraying.
Average consumption: ~ 0,23 kg/m2 – per single application.
LICO MIX STFarba silikatowa
LICO MIX ST jest silikatową farbą produkowaną na bazie potasowego szkła wodnego. Otrzymaną powłokę charakteryzuje duża paroprzepuszczalność, odporność na zanieczyszczenia środowiskowe i promieniowanie UV. W wyniku procesów chemicznych łączy się trwale z podłożem mineralnym. Dzięki dodatkom hydrofobizującym farba LICO MIX ST jest odporna na zacinający deszcz. Farba Silikatowa LICO MIX ST służy do malowania konserwacyjnego, ochronnego i dekoracyjnego. Można ją stosować na podłoża mineralne (z wyjątkiem gipsowych), takie jak: kamień naturalny, beton, terabona, tynk cementowy i cementowo-wapienny oraz cienkowarstwowe tynki mineralne i silikatowe.
Opakowania: 6, 14 kg
Palety: 540, 462 kg
LICO MIX STSILIKATFARBE
Diese Fassadenfarbe wird auf Basis von Kaliumwasserglas hergestellt. Die Beschichtung weist hohe Dampfdurchlässigkeit, Beständigkeit gegen Umweltverschmutzungen und UV-Strahlung auf. Infolge chemischer Prozesse verbindet sie sich dauerhaft mit dem Mineraluntergrund. Dank der hydrophoben Additive ist diese Farbe beständig gegen heftige Regenfälle. Sie ist für Konservierungs-, Schutz- und Dekorationsanstriche vorgesehen. Sie kann auf solche Mineraluntergründe (mit Ausnahme von Gipsoberflächen) aufgetragen werden wie Naturstein, Beton, Terabona, Zementputz und Zement-Kalk-Putz wie auch auf dünnschichtige Mineral- und Silikatputze. Diese Farbe ist auch für das hydrodynamische Aufsprühen geeignet.
Durchschnittsverbrauch: ~ 0,18-0,23 kg/m2 – bei einmaliger Auftragung.
LICO MIX STSILICATE PAINT
Facade paint based on potassium water glass. The resulting surface is characterized by high vapor permeability, resistance to ambient contamination and UV radiation. As a result of the occurring chemical processes, it permanently binds with mineral substrate. Thanks to its hydrophobizing additives, the paint is resistant to rain blowing. Intended for preservative, protective and decorative painting. Suitable for mineral substrates (except for gypsum ones), including: natural stone, concrete, terrabona (artificial stone), cement plaster, cement-lime plaster, as well as thin-layered mineral and silicate plasters. The formulation is also suitable for hydro-dynamic spraying.
Average consumption: ~ 0,18-0,23 kg/m2 – per single application.
LICO MIX ZSSFarba silikatowo-silikonowa
Farba silikatowo-silikonowa Lico Mix ZSS jest farbą produkowaną na bazie potasowego szkła wodnego, emulsji silikonowych i dyspersji akrylowych. Otrzymaną powłokę charakteryzuje duża paroprzepuszczalność, odporność na zanieczyszczenia środowiskowe i promieniowanie UV. Dzięki dodatkom hydrofobizującym farba Lico Mix ZSS jest odporna na zmienne warunki eksploatacyjne (deszcz, mgła, mróz). Wykazuje dużą stabilność barw. Farba silikatowo-silikonowa Lico Mix ZSS służy do malowania konserwacyjnego, ochronnego i dekoracyjnego. Można ja stosowac na podłoża mineralne takie jak: kamień naturalny, beton, terabona, tynk cementowy i cementowo-wapienny oraz tynki cienkowarstwowe. Dostarczana jest w kolorze białym lub wg. barw palety producenta. Formuła opracowana również do natrysku hydrodynamicznego.
Opakowania: 6, 14 kg
Palety: 540, 462 kg
LICO MIX ZSSSILIKAT-SILIKON-FARBE
Dies ist eine Fassadenfarbe auf Basis von Kaliumwasserglas, Silikonemulsionen und Acryldispersionen. Die Beschichtung weist hohe Dampfdurchlässigkeit, Beständigkeit gegen Umweltverschmutzungen und UV-Strahlung auf. Dank der hydrophoben Additive ist diese Farbe beständig gegen variable Betriebsbedingungen (Regen, Nebel, Frost). Sie weist sehr große Farbstabilität auf. Sie kann auf solche Mineraluntergründe (mit Ausnahme von Gipsoberflächen) aufgetragen werden wie Naturstein, Beton, Terabona, Zementputz und Zement-Kalk-Putz wie auch auf dünnschichtige Putze. Diese Farbe ist auch für das hydrodynamische Aufsprühen geeignet.
Durchschnittsverbrauch: ~ 0,18-0,23 kg/m2 – bei einmaliger Auftragung.
LICO MIX ZSSSILICATE AND SILICONE PAINT
Facade paint based on potassium water glass, silicone emulsions and acrylic dispersion. The resulting surface is characterized by high vapor permeability, resistance to ambient contamination and UV radiation. Thanks to its hydrophobizing additives, the paint is resistant to changing environmental conditions (rain, mist, frost). It features high color stability. Suitable for mineral substrates (except for gypsum ones), including: natural stone, concrete, terrabona (artificial stone), cement plaster, cement-lime plaster and thin-layer plasters. The formulation is also suitable for hydro-dynamic spraying.
Average consumption: ~ 0,18-0,23 kg/m2 – per single application.
LICO MIX SOFarba silikonowa
Farba silikonowa Lico Mix SO jest farbą produkowaną na bazie żywic silikonowych. Otrzymaną powłokę charakteryzuje duża paroprzepuszczalność, odporność na zanieczyszczenia środowiskowe i promieniowanie UV. Dzięki dodatkom hydrofobizującym farba Lico Mix SO jest odporna na zmienne warunki eksploatacyjne (deszcz, mgła, mróz). Wykazuje dużą stabilność barw. Farba silikonowa Lico Mix SO służy do malowania konserwacyjnego, ochronnego i dekoracyjnego. Można ja stosować na podłoża mineralne takie jak: kamień naturalny, beton, terabona, tynk cementowy i cementowo-wapienny oraz tynki cienkowarstwowe. Farba jest elementem zestawu wyrobów do ociepleń budynków Lico Mix. Dostarczana jest w kolorze białym lub wg. barw palety producenta. Formuła opracowana również do natrysku hydrodynamicznego.
Opakowania: 6, 14 kg
Palety: 540, 462 kg
LICO MIX SOSILIKONFARBE
Dies ist eine Fassadenfarbe auf Basis von Silikonharzen, Mineralfüllstoffen, Pigmenten, Wasser, Konservierungsmitteln, modifizierenden und bioziden Mitteln. Es weist sehr gute Deckeigenschaften auf, indem die Faktur der anzustreichenden Oberflächen bestens wiedergegeben sowie glatt und matt belassen werden. Diese Farbe kommt überall dort zum Einsatz, wo erhöhte Beständigkeitsparameter gegen Abrieb, Durchfeuchten oder gegen das Pilzen- und Algenrisiko erforderlich sind. Diese Farbe bildet eine resistente Beschichtung gegen diverse Wetterbedingungen. Sie wird insbesondere für dünnschichtige Dekorations- und Schutzanstriche von Mineral- und Polymerputzen empfohlen. Sie kann auf allen Mineraluntergründen wie Beton, Zementputze, Zement-Kalk-Putze, Zellbeton usw. aufgetragen werden. Diese Farbe ist auch für das hydrodynamische Aufsprühen geeignet.
Durchschnittsverbrauch: ~ 0,20 kg/m2 – bei einmaliger Auftragung.
LICO MIX SOSILICONE PAINT
Facade paint based on acrylic copolymers, mineral fillers, pigments, water and preservatives, modifying and biocidal agents. It features very good covering properties, perfectly emphasizing the texture of painted surfaces, leaving them smooth and matte. Perfectly suited for any applications requiring increased abrasion resistance, humidity, or protection from fungi and algae. Forms a protective coat that is resistant to various atmospheric conditions. The paint is especially recommended for decorative and protective thin-layer painting on mineral and polymer plasters. Moreover, it can be applied on all mineral substrates, such as concrete, cement plasters, cement-lime plasters, cellular concrete, etc. The formulation is also hydrodynamic spraying-ready.
Average consumption: ~ 0,20 kg/m2 – per single application.
LICO MIX MODELLATAFarba Strukturalna
Lico Mix MODELLATA Gotowa do użycia, gęsta drobnoziarnista farba strukturalna. Daje możliwość uzyskania szerokiej gamy własnych i niepowtarzalnych wzorów i faktur na pokrywanej powierzchni, a dodatkowo poprzez łączenie ze sobą różnych kolorów pozwala na uzyskiwanie efektownych przebarwień powierzchni (np. imitacji piaskowca). Można ją aplikować ręcznie lub przy użyciu natrysku pneumatycznego lub ślimakowo-pneumatycznego. Przy stosowaniu z szablonami samoprzylepnymi pozwala na uzyskiwanie imitacji cegły klinkierowej lub nieregularnych wzorów kamienia, itp. Dostępna w kolorze białym i w kolorach wg palety barw producenta. Farba przeznaczona jest do stosowania wewnątrz pomieszczeń jak i na fasadach.
Opakowania: 5 , 15 , 25 kg
Palety - odpowiednio: 450 , 495 , 600 kg
LICO MIX MODELLATASTRUKTURFARBE
Gebrauchsfertige, dickflüssige und feinkörnige Strukturfarbe. Sie ermöglicht das Erreichen diverser dauerhafter Dekorationseffekte, die sich nach den eingesetzten Werkzeugen sowie nach dem Einfallsreichtum und Kreativität des Auftragnehmers richten. Mit ihr können zahlreiche eigene und unnachahmliche Muster und Fakturen auf der zu beschichtenden Oberfläche aufgetragen werden. Zudem ist es möglich, effektvolle Verfärbungen auf der Oberfläche durch Kombination diverser Farben zu erzielen (z. B. Sandsteinnachahmung). Sie kann manuell oder mit einer Pneumatik- oder Schnecken-Pneumatik-Sprayanlage aufgetragen werden. Beim Einsatz mit selbstklebenden Schablonen sind beispielsweise Imitationen von Klinkerziegel oder unregelmäßige Steinmuster möglich. Sie ist in weißer Farbe sowie in der Farbpalette des Herstellers erhältlich. Die Farbe ist für den Einsatz im Inneren von Räumen, als auch auf Fassaden vorgesehen. Im Rauminneren kann die weiße Modellata mit Acryl-, Latex- oder Satinfarben von Lico Mix beschichtet werden.
Durchschnittsverbrauch: ~ 0,3-0,6 kg/m² / über 0,8 kg/m² beim Einsatz von Schablonen.
LICO MIX MODELLATATEXTURE PAINT
Ready to use, dense, fine-grained texture paint. It allows to obtain various durable decorative effects that are dependent as much on the applied tools as on the inventiveness and creativity of the maker. Enables achieving a broad range of personalized and unique patterns and textures on the coated surface. Through mixing different colors, it is also possible to achieve impressive discolorations (e.g. sandstone imitation). It may be applied manually or by using pneumatic or mixing-pneumatic spraying. When applying on adhesive stencils, it allows to obtain, for instance, an imitation of clinker brick or irregular stone patterns. It is available in white, and in all colors from the manufacturer's palette. The paint is designed for use both indoors and on facades. Indoors, Modellata white may be covered with acrylic, latex or satin paints from the Lico Mix range.
Average consumption: ~ 0,3-0,6 kg/m² / over 0,8 kg/m² when using stencils.
LICO MIX Farba Strukturalna
Jest to farba strukturalna imitująca efekt rdzy przeznaczona do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. Pozwala na tworzenie surowych industrialnych efektów, które idealnie harmonizują z metalem, kamieniem, szkłem oraz drewnem. Efekt rdzy na elewacji to jeden z najbardziej awangardowych i nowoczesnych trendów w architekturze. Farba dostępna jest w dwóch kolorach, które łączy się ze sobą podczas aplikacji dla uzyskania odpowiedniego efektu dekoracji.
Opakowania: 5 , 15 , 25 kg
Palety - odpowiednio: 450 , 495 , 600 kg