More Website Templates at TemplateMonster.com!
LICO MIX SUniwersalna zaprawa klejowa do styropianu i siatki
Uniwersalna zaprawa klejowa do styropianu i siatki LICO MIX S służy do mocowania płyt izolacyjnych ze styropianu oraz do wtapiania siatki i szpachlowania powierzchni w systemie dociepleń LICO MIX wykonywanym metodą lekką mokrą. Można ją stosować do wypełniania spękań oraz ubytków ścian zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków oraz do mocowania lekkich profili dekoracyjnych. Dzięki zastosowaniu wyselekcjonowanych składników charakteryzuje się dużą przyczepnością i wysoką wytrzymałością na obciążenia mechaniczne. Jest mrozo i wodoodporna, paroprzepuszczalna oraz elastyczna.
Opakowanie: 25 kg
Palety: 1050 kg
LICO MIX SALLZWECKKLEBEMÖRTEL FÜR POLYSTYROL UND NETZGEWEBE
Dies ist ein Mörtel zur Befestigung von Dämmplatten aus Polystyrol, zum Einbetten des Netzgewebes und Spachteln von Oberflächen im LICO MIX Dämmsystem im Rahmen des leichten Nassverfahrens. Dieses Produkt kann zum Ausfüllen von Rissen und Fehlstellen an Wänden im Innen- und Außenbereich von Gebäuden wie auch zur Befestigung leichter Dekorationsprofile verwendet werden. Zudem besticht es dank hochwertiger Komponenten durch hohe Haftfähigkeit und große Robustheit gegen mechanische Belastungen. Dieses Produkt ist frost- und wasserdicht, dampfdurchlässig und elastisch.
Durchschnittsverbrauch:
~ 4,0-6,0 kg/m2 (Ankleben von Polystyrolplatten),
~ 3,0-4,0 kg/m2 (Einbetten und Spachteln des Netzgewebes)
LICO MIX SUNIVERSAL GLUE PUTTY FOR EPS AND MESH
Glue mortar for installing EPS insulating panels of LICO MIX thermal insulation system, laid usinglight wet method. Can be used for filling in wall cracks and damages indoors and outdoors, and for fixing light decorative profiles. Thanks to the use of select ingredients, it exhibits high adhesiveness and high resistance to mechanical loads. It is frost and water resistant, vapour-permeable and elastic.
Average consumption:
~ 4,0-6,0 kg/m2 (gluing EPS panels),
~ 3,0-4,0 kg/m2 (fitting meshes)

LICO MIX S1zaprawa klejowa do styropianu
LICO MIX S1 to zaprawa klejowa do mocowania płyt izolacyjnych ze styropianu w systemie dociepleń LICO MIX wykonywanym metodą lekką mokrą. Zaprawa składa się z selekcjonowanych wypełniaczy mineralnych, spoiw hydraulicznych, polimerowych oraz innych substancji modyfikujących, nadających jej odpowiednie parametry użytkowe i aplikacyjne. Charakteryzuje się wysoką przyczepnością i dużą wytrzymałością na obciążenia mechaniczne. Jest mrozo i wodoodporna, paroprzepuszczalna i elastyczna.
Opakowanie: 25 kg
Palety: 1050 kg
LICO MIX S1POLYSTYROLKLEBSTOFF
Dies ist ein Klebemörtel zur Befestigung von Dämmplatten aus Polystyrol im LICO MIX Dämmsystem im Rahmen des leichten Nassverfahrens. Der Mörtel besteht aus ausgewählten mineralischen Füllstoffen, hydraulischen und polymeren Bindemitteln und anderen modifizierenden Substanzen, die ihm entsprechende Gebrauchs- und Applikationsparameter verleihen. Zudem besticht er durch hohe Haftfähigkeit und große Robustheit gegen mechanische Belastungen. Dieses Produkt ist frost- und wasserdicht, dampfdurchlässig und elastisch.
Durchschnittsverbrauch:
~ 4,0-6,0 kg/m2
LICO MIX S1GLUE FOR EPS
Glue mortar for fixing EPS insulating panels of LICO MIX thermal insulation system, laid using light wet method. The mortar comprises of select mineral fillers, hydraulic and polymer binders and other modifying substances providing appropriate utility and application parameters. Characterized by high adhesiveness and resistance to mechanical stress. It is frost and water resistant, vapour-permeable and elastic.
Average consumption:
~ 4,0-6,0 kg/m2


LICO MIX SWuniwersalna zaprawa klejowa do wełny i siatki
LICO MIX SW to zaprawa klejowa do wtapiania siatki i szpachlowania powierzchni na wełnie mineralnej stosowana w metodzie lekkiej mokrej. Można ją stosowac również do wypełniania spękań oraz ubytków ścian zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków oraz do mocowania lekkich profili dekoracyjnych. Składa się z selekcjonowanych wypałniaczy mineralnych, spoiw hydraulicznych, polimerowych oraz innych substancji modyfikujących, nadających jej odpowiednie parametry użytkowe i aplikacyjne. Specjalne dodatki utrzymują wodę technologiczną w zaprawie do momentu jej chemicznego związania i uniemożliwiają jej przeniknięcie do materiału termoizolacyjnego podłoża.
Opakowanie: 25 kg, Palety: 1050 kg
LICO MIX SW KLEBEMÖRTEL ZUM EINBETTEN DES NETZGEWEBES AUF MINERALWOLLE
Dies ist ein Klebemörtel zum Einbetten und Verspachteln von Oberflächen auf Mineralwolle im Rahmen des leichten Nassverfahrens. Dieses Produkt kann zum Ausfüllen von Rissen und Fehlstellen an Wänden im Innen- und Außenbereich von Gebäuden wie auch zur Befestigung leichter Dekorationsprofile verwendet werden. Der Mörtel besteht aus ausgewählten mineralischen Füllstoffen, hydraulischen und polymeren Bindemitteln und anderen modifizierenden Substanzen, die ihm entsprechende Gebrauchs- und Applikationsparameter verleihen. Spezielle Additive halten das technologische Wasser im Mörtel, bis es chemisch gebunden ist und verhindern, dass dieser in das Untergrundisoliermaterial eindringt.
Durchschnittsverbrauch:
~ 4,0-5,0 kg/m2
LICO MIX SWGLUE MORTAR FOR FIXING MESH ON MINERAL WOOL
Mineral mortar for fixing mesh and substrate spackling on mineral wool; intended for application using light wet method. Can also be used for filling in wall cracks and damages indoors and outdoors, and for fixing light decorative profiles. The mortar comprises of select mineral fillers, hydraulic and polymer binders and other modifying substances providing appropriate utility and application parameters. Its special additives preserve the technological water in the putty until its chemical binding, and prevent its soaking into the thermal-insulating material of the substrate.
Average consumption:
~ 4,0-5,0 kg/m2
LICO MIX SW1zaprawa klejowa do wełny
Klej do wełny mineralnej LICO MIX SW1 to zaprawa klejowa do mocowania płyt izolacyjnych z wełny mineralnej stosowana w metodzie lekkiej, mokrej. Jest integralnym składnikiem bezspoinowych systemów ociepleń Lico Mix. Zaprawa Lico Mix Sw1 składa się z selekcjonowanych wypałniaczy mineralnych, spoiw hydraulicznych, polimerowych oraz innych substancji modyfikujących, nadających jej odpowiednie parametry użytkowe i aplikacyjne. Specjalne dodatki utrzymują wodę technologiczną w zaprawie do momentu jej chemicznego związania i uniemożliwiają jej przeniknięcie do materiału termoizolacyjnego podłoża.
Opakowanie: 25 kg
Palety: 1050 kg
LICO MIX SW1KLEBSTOFF FÜR MINERALWOLLE
Dies ist ein Klebemörtel zur Befestigung von Dämmplatten aus Mineralwolle im Rahmen des leichten Nassverfahrens. Der Mörtel besteht aus ausgewählten mineralischen Füllstoffen, hydraulischen und polymeren Bindemitteln und anderen modifizierenden Substanzen, die ihm entsprechende Gebrauchs- und Applikationsparameter verleihen. Spezielle Additive halten das technologische Wasser im Mörtel, bis es chemisch gebunden ist und verhindern, dass dieser in das Untergrundisoliermaterial eindringt.
Durchschnittsverbrauch:
~ 5,0-6,0 kg/m2
LICO MIX SW1MINERAL WOOL GLUE
Mineral mortar for installing mineral wool insulation panels; intended for application using light wet method. The mortar comprises of select mineral fillers, hydraulic and polymer binders and other modifying substances providing adequate utility and application parameters. Its special additives preserve the technological water in the putty until its chemical binding, and prevent its soaking into the thermal-insulating material of the substrate.
Average consumption:
~ 5,0-6,0 kg/m2