More Website Templates at TemplateMonster.com!

Kontrolajakości

Firma Lico Mix stawiając głównie na jakość i ekologię bardzo szczegółowo opracowała własny wewnętrzny system kontroli jakości. System ten składa się z kilku podstawowych dyrektyw postępowania, których celem jest utrzymanie powtarzalności produktu, przestrzeganie zgodności z Polską Normą, a przede wszystkim wyeliminowanie możliwości jakiejkolwiek pomyłki. Firma z całą odpowiedzialnością do każdej partii zamówienia wystawia deklarację zgodności co automatycznie jest gwarancją na jakość produktu.

Ponadto zakład posiada własne labolatorium badające na bieżąco produkcję. Z każdej wyprodukowanej partii towaru pobierana jest próbka, która dostaje swój numer seryjny i podlega ścisłej ewidencji. Taka próbka jest natychmiast szczegółowo badana przez pracowników labolatorium i dopiero na podstawie pozytywnej opinii towar może być wydany do magazynu wyrobów gotowych.

Certyfikaty zakładowej kontroli produkcji.


Certyfikatyi zezwolenia

Wyroby schodzące z linii produkcyjnej charakteryzują się wysoką jakością. Jakość taką zapewnia im odpowiedni surowiec oraz szczegółowa kontrola jakości.

Do produkcji używane są najwyższej jakości nietoksyczne komponenty uszlachetniające. Właściwości mieszanek są tak dobrane , aby ich przyczepność do każdego rodzaju odpowiednio przygotowanego podłoża była optymalna. Stosowanie mieszanek zgodnie z zaleceniami producenta pozwala na bezproblemowe wykonywanie prac, zarówno przez profesjonalistów, jak i amatorów.

Firma posiada wszystkie zezwolenia, certyfikaty i atesty dotyczące produkcji w zakresie chemii budowlanej oraz spełnia wszystkie wymagania formalno-prawne łącznie z przepisami BHP, P-poż, ochrony środowiska oraz zagospodarowania przestrzennego.

Wyroby produkowane przez firmę Lico Mix posiadają niezbędne atesty higieniczne, deklaracje zgodności z polskimi normami lub aprobaty techniczne.