ZAPYTANIA OFERTOWELico Mix Sp.z o.o.


Zapytanie ofertowe nr 5LM/RPPK1.1

Przedmiotem zamówienia jest drukarka do znakowania opakowań w ramach projektu „„Podniesienie konkurencyjności firmy Lico Mix sp. z o.o. poprzez zakup i wdrożenie innowacji technologicznej w branży chemii budowlanej", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.


NOWA LINIA TECHNOLOGICZNA

Z przyjemnością informujemy, że zrealizowaliśmy projekt „Zakup i wdrożenie linii technologicznej do produkcji farb i tynków polimerowych przez firmę LICO MIX Sp. z o.o.” dofinansowywany w ramach działania 1.1. Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.