product-photo

farby-wewnetrzne

icon
Opakowanie (kg) Cena netto
za kg w PLN
Cena opakowania w PLN Waga palety w kg
(ilość sztuk)
netto brutto
5 11,22 56,12 69,03 450 (90)
10 10,48 104,82 128,93 330 (33)
20 9,60 191,95 236,10 480 (24)

LICO GRUNT BETON
Dyspersja gruntująca

Lico Grunt BETON to dyspersja gruntująca z piaskiem kwarcowym zwiększająca przyczepność do podłoży nie chłonnych; takich jak: stropy, fundamenty, podciągi betonowe, filary, okładziny ceramiczne, lastryka, lamperie, itp. Stosowana jest również do podłoży drewno-cementowych, ceramicznych, krzemianowych i na dowolnych zaprawach budowlanych. Wzmacnia, uszorstwia i hydrofobizuje powierzchnie powodując zwiększenie przyczepności nanoszonych tynków, wylewek lub zapraw klejowych.

Opakowanie (kg): 5, 10, 20
Waga palety w kg (ilość sztuk): 450(90), 330(33), 480(24)

LICO GRUNT BETON
PRIMING DISPERSION

Priming dispersion with quartz sand, increasing adhesiveness to non-absorptive substrates, such as: ceilings, foundations, concrete binders, pillars, ceramic cladding, terrazoo, wainscot, etc. Also used for cement/wood, ceramic, silicate substrates, and for any type of mordants. Reinforces, coarses and hydrophobizes surfaces, effecting in increased adhesiveness of the applied plasters or glue mortars.
Average consumption: ~ 0,4 kg/m2.

Package (kg): 5, 10, 20
Package weight - kg (quantity): 450(90), 330(33), 480(24)

LICO GRUNT BETON
GRUNDIERUNGSDISPERSION

Dies ist eine Grundierungsdispersion mit Quarzsand zur Verbesserung der Haftfähigkeit an solche nicht absorptionsfähige Untergründe wie Decken, Fundamente, Betonunterzüge, Pfeiler, Keramikverkleidungen, Terrazzo oder Lamperien. Sie kommt auch bei Holz-Keramik-, Keramik-, Siliziumuntergründen und bei beliebigen Baumörteln zum Einsatz. Sie verstärkt, macht rau und hydrophobiert Oberflächen, wodurch die Haftung von aufgetragenen Putzen, Estrichen oder Klebstoffmörteln verbessert wird.
Durchschnittsverbrauch: ~ 0,4 kg/m2.

Package (kg): 5, 10, 20
Package weight - kg (quantity): 450(90), 330(33), 480(24)
Lico Mix Sp. z o.o.
Al. J.Pawła II 4
38-404 Krosno

+48 16 624 11 80, 81

+48 16 623 59 20

biuro@lico-mix.pl

WSPIERAMY POLSKĄ GOSPODARKĘ