product-photo

farby-wewnetrzne

icon icon icon icon
Grupa Opakowanie (kg) Cena netto
za kg w PLN
Cena opakowania w PLN Waga palety w kg (ilość sztuk)
netto brutto
A 25 8,85 221,25 272,14 600 (24)
B 25 9,87 246,75 303,50 600 (24)
C 25 11,99 299,84 368,80 600 (24)
D Ceny ustalane indywidualnie
K: kornik 2,0 mm, 3,0 mm B: baranek 1,5 mm, 2,0 mm

LICO MIX SILOXI K/B EKO
Tynk siloksanowy

Lico Mix SILOXI K/B EKO to gotowa siloksanowa masa tynkarska na bazie żywic i kopolimerów akrylowych, wzbogaconych emulsją siloksanową. Tynk dostępny jest w dwóch rodzajach struktury (jako baranek o uziarnieniu 1,5 i 2,0 mm i kornik o uziarnieniu 2,0 i 3,0 mm). Odznacza się bardzo dużą odpornością na czynniki atmosferyczne, promieniowanie UV i zabrudzenia. Tynk tworzy powłokę o dobrej dyfuzyjności dla pary wodnej i odporną na różnorodne warunki atmosferyczne. Emulsja siloksanowa sprawia, że uzyskana powłoka dzięki powierzchniowej hydrofobizacji jest mniej podatna na penetrację wody z substancjami w niej rozpuszczonymi, przez co cechuje się wysoką odpornością na osadzanie się zabrudzeń oraz efektem samooczyszczania się. Tynk znajduje zastosowanie tam, gdzie wymagane są podwyższone parametry odpornościowe na ścieranie, zawilgocenie lub istnieje ryzyko wystąpienia grzybów i alg.

Opakowanie (kg): 25
Waga palety w kg (ilość sztuk): 600 (24)

LICO MIX SILOXI K/B EKO
SILOXANE PLASTER

A ready mix siloxane plaster based on resins and acrylic copolymers enriched with siloxane emulsion. It is formulated for manual and mechanical application of thin decorative layers on LICO MIX seamless thermal insulation systems. It may be used for finishing new and renovated mineral substrates indoors and outdoors. It features very high resistance to atmospheric conditions, UV radiation and dirt. The plaster forms a coating characterized by good diffusivity for water vapor and resistance to various atmospheric conditions. The siloxane emulsion makes the end surface less vulnerable to water penetration, which is obtained thanks to its surface hydrophobization. This effects in increased resistance to dirt, and a self-cleaning effect. The plaster is perfectly suited for any applications requiring increased resistance to abrasion, humidity, or protection from fungi and algae.
    Lico Mix SILOXI K: worm finish 2,0 mm, 3,0 mm
    Lico Mix SILOXI B: sand finish 1,5 mm, 2,0 mm
Average consumption:
~ 2,5 kg/m2 (sand finish 1,5 mm), ~ 2,2-2,5 kg/m2 (worm finish 2,0 mm),
~ 3,2 kg/m2 (sand finish 2,0 mm), ~ 3,3 kg/m2 (worm finish 3,0 mm)

Package (kg): 25
Package weight - kg (quantity): 600 (24)

LICO MIX SILOXI K/B EKO
SILOXANPUTZ

Dies ist eine fertige Siloxanputzmasse auf Basis von Harzen und Acrylcopolymeren, die mit einer Siloxanemulsion bereichert wurden. Dieses Produkt ist zur manuellen und mechanischen Auftragung von dünnschichtigen Dekorationsbeschichtungen in fugenlosen LICO MIX Wärmedämmsystemen vorgesehen. Es kann auch zur Endbearbeitung neuer und renovierter Mineraloberflächen im Innen- und Außenbereich von Gebäuden eingesetzt werden. Zudem weist es sehr große Beständigkeit gegen Wetterfaktoren, UV-Strahlung und Schmutz auf. Der Putz bildet eine Beschichtung mit guter Diffusivität für Wasserdampf und ist resistent gegen diverse Wetterbedingungen. Die Siloxanemulsion bewirkt, dass die gebildete Beschichtung durch die Oberflächenhydrophobie weniger anfällig für Wassereindringung mit gelösten Stoffen ist, wodurch diese hohe Beständigkeit gegen Schmutz und die Selbstreinigungsfähigkeit aufweist. Der Putz kommt überall dort zum Einsatz, wo erhöhte.
    Lico Mix SILOXI K: Kratzputz 2,0 mm, 3,0 mm
    Lico Mix SILOXI B: Reibeputz 1,5 mm, 2,0 mm
Durchschnittsverbrauch:
~ 2,5 kg/m2 (Reibeputz 1,5 mm), ~ 2,2-2,5 kg/m2 (Kratzputz 2,0 mm),
~ 3,2 kg/m2 (Reibeputz 2,0 mm), ~ 3,3 kg/m2 (Kratzputz 3,0 mm)

Package (kg): 25
Package weight - kg (quantity): 600 (24)
Lico Mix Sp. z o.o.
Al. J.Pawła II 4
38-404 Krosno

+48 16 624 11 80, 81

+48 16 623 59 20

biuro@lico-mix.pl

WSPIERAMY POLSKĄ GOSPODARKĘ