product-photo

farby-wewnetrzne

icon
Grupa Opakowanie (kg) Cena netto
za kg w PLN
Cena opakowania w PLN Waga palety w kg
(ilość sztuk)
netto brutto
Biała 7,5 10,75 80,60 99,14 675 (90)
15 9,67 145,12 178,50 495 (33)
A, B, C 7,5 13,50 101,23 124,51 675 (90)
15 12,72 190,79 234,67 495 (33)
D Ceny ustalane indywidualnie

LICO MIX LSO
Farba gruntująca silikonowa

Podkładowa farba gruntująca na bazie dyspersji silikonowych, żywic organicznych, wyselekcjonowanych dodatków, wypełniaczy mineralnych oraz pigmentów. Służy do gruntowania podłoża przed nakładaniem wszystkich rodzajów tynków szlachetnych w systemach ociepleń Lico Mix (ETICS). Ma zastosowanie na zewnątrz, jak i do wnętrz w celu zwiększenia przyczepności wypraw tynkarskich, wyrównania koloru podłoża, uniknięcia przebarwień w warstwie tynku, wyrównania chłonności podłoża oraz oddzielenia warstwy wyprawy tynkarskiej od podłoża. Farbę można stosować na wszystkie podłoża mineralne (tynki cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe, beton), płyty gipsowo-kartonowe, pro-monta, wiórowe, drewno, sklejkę. Produkt dostarczany jest w kolorze białym lub wg palety barw Producenta.

Opakowanie (kg): 7.5, 15
Waga palety w kg (ilość sztuk): 675(90), 495(33)

LICO MIX LSO
SILICONE PRIMER

PRODUCT CHARACTERISTICS
Lico Mix LSO is a primer paint based on silicone dispersions, organic copolymers, mineral fillers, pigments, preservatives, modifiers and water.
INTENDED USE
It is intended for priming the substrate before the application of all types of Lico Mix plasters based on mineral and silicone binders. It can be used outdoor and indoor in order to increase the adhesion of plaster coatings, to even out the colour of the substrate, to avoid discolouration in the plaster layer, to even out the absorbency of the substrate and to separate the plaster layer from the substrate. This primer paint can be used on all mineral substrates (cement plaster, cement-lime plaster, gypsum plaster, concrete), drywalls, Pro-Monta gypsum boards, chipboard, wood, plywood. The product can be delivered in white or according to the manufacturer's colour palette.

Package (kg): 7.5, 15
Package weight - kg (quantity): 675(90), 495(33)

LICO MIX LSO

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU
Lico Mix LSO je podkladová základná náterová hmota na báze silikónových disperzií, organických kopolymérov, minerálnych plnív, pigmentov a konzervačných látok, modifikátorov a vody.
POUŽITIE
Používa sa ako základný náter podkladu pred aplikáciou všetkých typov štukových omietok na báze minerálnych a silikónových spojív Lico Mix. Používa sa v exteriéri aj interiéri na zvýšenie priľnavosti omietkových náterov, na vyrovnanie farby podkladu, na zabránenie farebných zmien v omietkovej vrstve, na vyrovnanie nasiakavosti podkladu a na oddelenie omietkovej vrstvy od podkladu. Farba sa môže použiť na všetky minerálne podklady (cementové omietky, vápennocementové omietky, sadrové omietky, betón), sadrokartónové dosky, pro-mont, drevotrieskové dosky, drevo, preglejku. Výrobok sa dodáva v bielej farbe alebo podľa farebnej palety výrobcu.

LICO MIX LSO

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРУ
Lico Mix LSO грунтувальна фарба на основі силіконових дисперсій, органічних співполімерів, мінеральних наповнювачів, пігментів, консервантів, модифікаторів і води.
ЗАСТОСУВАННЯ
Використовується для ґрунтування основи перед нанесенням усіх видів декоративних штукатурок на основі мінеральних та силіконових в’яжучих речовин Lico Mix. До використання, як назовні, так і всередині приміщень для підвищення адгезії штукатурки, вирівнювання кольору основи, запобігання зміни кольору штукатурного шару, вирівнювання вбиральності основи та відокремлення штукатурного шару від основи. Фарбу можна використовувати на всіх мінеральних основах (цементні, цементно-вапняні, гіпсові штукатурки, бетон), гіпсокартонних плитах, гіпсокартону типу pro-monta, ДСП, дереві, фанері. Виріб поставляється в білому кольорі або в колірній палітрі виробника.

Lico Mix Sp. z o.o.
Al. J.Pawła II 4
38-404 Krosno

+48 16 624 11 80, 81

+48 16 623 59 20

biuro@lico-mix.pl

WSPIERAMY POLSKĄ GOSPODARKĘ