product-photo

klej KSS2

icon
Opakowanie (kg) Cena netto
za kg w PLN
Cena opakowania w PLN Waga palety w kg
(ilość sztuk)
netto brutto
25 2,25 56,15 69,06 1050(42)

LICO MIX SUPER STYK KSS2
Elastyczny uniwersalny klej do płytek.

KLEJ TYPU C2TE

Elastyczny żelowy klej cementowy o podwyższonych parametrach, zmniejszonym spływie i wydłużonym czasie otwartym. LICO MIX SUPER STYK KSS2 służy do przyklejania płytek ceramicznych gresowych, terakoty, klinkieru i mozaiki. Klej jest mrozo- i wodoodporny, można go stosować wewnątrz i na zewnątrz budynków na odkształcalne i nieodkształcalne podłoża, a w szczególności na ścianach, podłogach, tarasach, balkonach oraz posadzkach z ogrzewaniem podłogowym. Produkt dostarczany jest w postaci suchej mieszanki najwyższej jakości spoiwa cementowego, kruszyw oraz specjalnie dobranych środków modyfikujących. Produkt występuje w dwóch odmianach: szarej i białej.

Opakowania (kg): 25
Waga palety w kg (ilość sztuk): 1050(42)

LICO MIX SUPER STYK KSS2

LICO MIX SUPER STYK KSS2 is a cement adhesive with increased parameters, reduced run-off and extended open time. The product is delivered in the form of a dry mixture of the highest quality cement binder, aggregates and specially selected modifiers.

Application: The adhesive is frost-resistant and waterproof, it can be used inside and outside buildings on deformable and non-deformable substrates, especially on walls, floors, terraces, balconies and floors with underfloor heating.

Package (kg): 25
Package weight - kg (quantity): 1050(42)

LICO MIX SUPER STYK KSS2

LICO MIX SUPER STYK KSS2 ist ein Zementkleber mit erhöhten Parametern, hoher Standfestigkeit und verlängerter Offenzeit. Das Produkt wird in Form einer Trockenmischung aus Zementbinder, Zuschlagstoffen und speziell ausgewählten Modifizierungsmitteln höchster Qualität geliefert.

Anwendung: Der Kleber ist frostsicher und wasserdicht. Er kann in und außer Gebäuden auf deformierbaren und nicht deformierbaren Oberflächen, insbesondere auf Wänden, Böden, Terrassen, Balkonen und Böden mit Fußbodenheizung, verwendet werden.

Package (kg): 25
Package weight - kg (quantity): 1050(42)

LICO MIX SUPER STYK KSS2

LICO MIX SUPER STYK KSS2 цементный клей с повышенными параметрами, сниженным стеканием и длительным сроком открытой выдержки. Продукт поставляется в виде сухой смеси высококачественного цементного вяжущего вещества, наполнителя и специально подобранных модифицирующих средств.

Применение: Клей морозо- и водостойкий, может применяться внутри и снаружи зданий на деформированные и недеформированные поверхности, в частности на стенах, полах, террасах, балконах, полах с подогревом.

LICO MIX SUPER STYK KSS2

LICO MIX SUPER STYK KSS2 je cementové lepidlo so zvýšenými parametrami, zníženým vertikálnym sklzom a predĺženou dobou zavädnutia. Výrobok sa dodáva ako suchá zmes najkvalitnejšieho cementového spojiva, kameniva a špeciálne vybraných modifikačných prostriedkov.

Použitie: Lepidlo je mrazuvzdorné a vodeodolné, môže byť použité vo vnútri aj vonku na deformovateľných a nedeformovateľných povrchoch, najmä na stenách, podlahách, terasách, balkónoch a vykurovaných podlahách.

Lico Mix Sp. z o.o.
Al. J.Pawła II 4
38-404 Krosno

+48 16 624 11 80, 81

+48 16 623 59 20

biuro@lico-mix.pl

WSPIERAMY POLSKĄ GOSPODARKĘ