product-photo

klej KSS3

icon
Opakowanie (kg) Cena netto
za kg w PLN
Cena opakowania w PLN Waga palety w kg
(ilość sztuk)
netto brutto
25 2,93 73,28 90,13 1050(42)

LICO MIX SUPER STYK KSS3
Wysokoelastyczny, odkształcalny klej do płytek.

KLEJ TYPU C2TES1

Wysokoelastyczny, odkształcalny klej cementowy o podwyższonych parametrach i zmniejszonym spływie, o wydłużonym czasie otwartym pracy oraz wysokiej elastyczności. LICO MIX SUPER STYK KSS3 służy do przyklejania płytek ceramicznych gresowych, terakoty, klinkieru i mozaiki. Klej jest mrozo- i wodoodporny, można go stosować wewnątrz i na zewnątrz budynków na odkształcalne i nieodkształcalne podłoża w szczególności na ścianach, podłogach, tarasach, balkonach oraz posadzkach z ogrzewaniem podłogowym. Dostarczany jest w postaci suchej mieszanki najwyższej jakości spoiwa cementowego, kruszyw oraz specjalnie dobranych środków modyfikujących.

Opakowania (kg): 25
Waga palety w kg (ilość sztuk): 1050(42)

LICO MIX SUPER STYK KSS3

LICO MIX SUPER STYK KSS3 is a cement adhesive with increased parameters and reduced run-off, with an extended open time and a high degree of flexibility. The product is delivered in the form of a dry mixture of the highest quality cement binder, aggregates and specially selected modifiers.

Application: The adhesive is frost-resistant and waterproof, it can be used inside and outside buildings on deformable and non-deformable substrates, especially on walls, floors, terraces, balconies and floors with underfloor heating.

Package (kg): 25
Package weight - kg (quantity): 1050(42)

LICO MIX SUPER STYK KSS3

LICO MIX SUPER STYK KSS3 ist ein Zementklebstoff mit erhöhten Parametern und hoher Standfestigkeit, verlängerter Offenzeit und hoher Flexibilität. Das Produkt wird in Form einer Trockenmischung aus Zementbinder, Zuschlagstoffen und speziell ausgewählten Modifizierungsmitteln höchster Qualität geliefert.

Anwendung: Der Kleber ist frostsicher und wasserdicht. Er kann in und außer Gebäuden auf deformierbaren und nicht deformierbaren Oberflächen, insbesondere auf Wänden, Böden, Terrassen, Balkonen und Böden mit Fußbodenheizung, verwendet werden.

Package (kg): 25
Package weight - kg (quantity): 1050(42)

LICO MIX SUPER STYK KSS3

LICO MIX SUPER STYK KSS3 цементный клей с повышенными параметрами и сниженным стеканием, длительным сроком открытой выдержки и высокой эластичностью. Продукт поставляется в виде сухой смеси высококачественного цементного вяжущего вещества, наполнителя и специально подобранных модифицирующих средств.

Применение: Клей морозо- и водостойкий, может применяться внутри и снаружи зданий на деформированные и недеформированные поверхности, в частности на стенах, полах, террасах, балконах, полах с подогревом.

LICO MIX SUPER STYK KSS3

LICO MIX SUPER STYK KSS3 je cementové lepidlo so zvýšenými parametrami, zníženým vertikálnym sklzom a predĺženou dobou zavädnutia, a vysokou elasticitou. Výrobok sa dodáva ako suchá zmes najkvalitnejšieho cementového spojiva, kameniva a špeciálne vybraných modifikačných prostriedkov.

Použitie: Lepidlo je mrazuvzdorné a vodeodolné, môže byť použité vo vnútri aj vonku na deformovateľných a nedeformovateľných povrchoch, najmä na stenách, podlahách, terasách, balkónoch a vykurovaných podlahách.

Lico Mix Sp. z o.o.
Al. J.Pawła II 4
38-404 Krosno

+48 16 624 11 80, 81

+48 16 623 59 20

biuro@lico-mix.pl

WSPIERAMY POLSKĄ GOSPODARKĘ