product-photo

farby-wewnetrzne

icon
Kolor farby Opakowanie (l) Cena netto
za l w PLN
Cena opakowania w PLN Waga palety w kg
(ilość sztuk)
netto brutto
Biała 1 18,60 18,60 22,88 ---
2,5 12,52 31,29 38,49 321,2 (88)
5 10,99 54,97 67,61 657,0 (90)
10 10,55 105,54 129,81 481,8 (33)
Kolor 1 23,67 23,67 29,11 ---
2,5 17,58 43,95 54,06 321,2 (88)
5 16,07 80,35 98,83 657,0 (90)
10 15,63 156,29 192,24 481,8 (33)
Kolor Grupa Extra 1 40,61 40,61 49,95 ---
2,5 34,54 86,34 106,20 321,2 (88)
5 32,99 164,94 202,88 657,0 (90)
10 32,55 325,53 400,40 481,8 (33)

LICO MIX WP
Farba lateksowa podłkadowa do wnętrz

Lico Mix WP jest wewnętrzną podkładową farbą lateksową na bazie kopolimerów akrylowych, wypełniaczy mineralnych, pigmentów, wody oraz konserwantów i środków modyfikujących. Zastosowanie farby podkładowej Lico Mix WP znacznie obniża koszty malowania farbami nawierzchniowymi Lico Mix. Farba podkładowa wnika w podłoże poprawiająć przyczepność warstwy farby nawierzchniowej co poprawia krycie oraz zmniejsza jej zużycie. Dodatkowo jest wykorzystywana w systemach dekoracyjnych Lico Mix jako biały lub barwiony podkład pod farby dekoracyjne Lico Mix METALICA, Lico Mix PERLA oraz glinki weneckie Lico Mix FRESCA, Lico Mix MARMURA, Lico Mix COLORATA. Stosuje się ją na wszystkie podłoża mineralne takie jak beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne i gipsowe, beton komórkowy, płyty gipsowo-kartonowe, pro-monta i inne.

Opakowanie (l): 1, 2.5, 5, 10
Waga palety w kg (ilość sztuk): ---, 321,2(88 , 657,0(90), 481,8(33)
Atest higieniczny

LICO MIX WP
INDOOR LATEX PRIMER

LICO MIX WP is an indoor latex primer based on acrylic copolymers, mineral fillers, pigments, water, preservatives and modifiers. The use of WP primer significantly reduces the costs of painting with LICO MIX surface paints. The primer absorbs into the substrate, increasing the adhesiveness of the surface paint coat, thus enhancing covering power and reducing consumption. It is additionally used in LICO MIX decorative systems as white or colored undercoat for LICO MIX, METALIC, LICO MIX PERLA decorative paints and LICO MIX FRESCA, LICO MIX MARURA, LICO MIX COLORATA Venice clays. Can be applied on all mineral substrates, including concrete, cement plasters, cement-lime and gypsum plasters, cellular concrete, drywalls, gypsum panels etc.
Average consumption:~0,07 l/m2 per single application

Package (l): 1, 2.5, 5, 10
Package weight - kg (quantity): ---, 321,2(88 , 657,0(90), 481,8(33)

LICO MIX WP
UNTERPUTZLATEXFARBE FÜR INNENBEREICHE

LICO MIX WP ist eine Unterputzlatexfarbe für Innenbereiche auf Basis von Acrylcopolymeren, Mineralfüllstoffen, Pigmenten, Wasser, Konservierungsmitteln und Modifikatoren. Der Einsatz der Unterputzfarbe WP senkt deutlich die Anstrichkosten mit den LICO MIX Oberflächenfarben. Die Unterputzfarbe dringt in den Untergrund ein und verbessert die Haftfähigkeit der Schicht der Oberflächenarbe, wodurch die Deckkraft optimiert und deren Verbrauch verringert wird. Zudem wird diese Farbe in den LICO MIX Dekorationssystemen als weißer oder gefärbter Unterputz für die Dekorationsfarben LICO MIX METALICA, LICO MIX PERLA wie auch LICO MIX FRESCA, LICO MIX MARMURA oder LICO MIX COLORATA verwendet. Sie kann auf allen mineralischen Untergründen wie Beton, Zementputze, Zement-Kalk-Putze, Gipsputze, Zellbeton, Gipskartonplatten oder Pro-Monta-Platten aufgetragen werden.
Durchschnittsverbrauch:~0,07 l/m2 bei einmaliger Auftragung

Package (l): 1, 2.5, 5, 10
Package weight - kg (quantity): ---, 321,2(88 , 657,0(90), 481,8(33)
Lico Mix Sp. z o.o.
Al. J.Pawła II 4
38-404 Krosno

+48 16 624 11 80, 81

+48 16 623 59 20

biuro@lico-mix.pl

WSPIERAMY POLSKĄ GOSPODARKĘ