product-photo

farby-wewnetrzne

icon icon icon icon
Grupa Opakowanie (kg) Cena netto
za kg w PLN
Cena opakowania w PLN Waga palety w kg
(ilość sztuk)
netto brutto
A 6 19,40 116,42 143,20 540 (90)
14 18,54 259,55 319,25 462 (33)
B 6 22,62 135,69 166,90 540 (90)
14 21,72 304,11 374,06 462 (33)
C 6 29,86 179,15 220,35 540 (90)
14 28,98 405,67 498,97 462 (33)
D Ceny ustalane indywidualnie

LICO MIX ST
Farba fasadowa silikatowa

Lico Mix ST jest silikatową farbą produkowaną na bazie potasowego szkła wodnego. Otrzymaną powłokę charakteryzuje duża paroprzepuszczalność, odporność na zanieczyszczenia środowiskowe i promieniowanie UV. W wyniku procesów chemicznych łączy się trwale z podłożem mineralnym. Dzięki dodatkom hydrofobizującym farba LICO MIX ST jest odporna na zacinający deszcz. Farba Silikatowa LICO MIX ST służy do malowania konserwacyjnego, ochronnego i dekoracyjnego. Można ją stosować na podłoża mineralne (z wyjątkiem gipsowych), takie jak: kamień naturalny, beton, terabona, tynk cementowy i cementowo-wapienny oraz cienkowarstwowe tynki mineralne i silikatowe.

Opakowanie (kg): 6, 14
Waga palety w kg (ilość sztuk): 540(90), 462(33)

LICO MIX ST
SILICATE PAINT

Facade paint based on potassium water glass. The resulting surface is characterized by high vapor permeability, resistance to ambient contamination and UV radiation. As a result of the occurring chemical processes, it permanently binds with mineral substrate. Thanks to its hydrophobizing additives, the paint is resistant to rain blowing. Intended for preservative, protective and decorative painting. Suitable for mineral substrates (except for gypsum ones), including: natural stone, concrete, terrabona (artificial stone), cement plaster, cement-lime plaster, as well as thin-layered mineral and silicate plasters. The formulation is also suitable for hydro-dynamic spraying.
Average consumption: ~ 0,18-0,23 kg/m2 – per single application.

Package (kg): 6, 14
Package weight - kg (quantity): 540(90), 462(33)

LICO MIX ST
SILIKATFARBE

Diese Fassadenfarbe wird auf Basis von Kaliumwasserglas hergestellt. Die Beschichtung weist hohe Dampfdurchlässigkeit, Beständigkeit gegen Umweltverschmutzungen und UV-Strahlung auf. Infolge chemischer Prozesse verbindet sie sich dauerhaft mit dem Mineraluntergrund. Dank der hydrophoben Additive ist diese Farbe beständig gegen heftige Regenfälle. Sie ist für Konservierungs-, Schutz- und Dekorationsanstriche vorgesehen. Sie kann auf solche Mineraluntergründe (mit Ausnahme von Gipsoberflächen) aufgetragen werden wie Naturstein, Beton, Terabona, Zementputz und Zement-Kalk-Putz wie auch auf dünnschichtige Mineral- und Silikatputze. Diese Farbe ist auch für das hydrodynamische Aufsprühen geeignet.
Durchschnittsverbrauch: ~ 0,18-0,23 kg/m2 – bei einmaliger Auftragung.

Package (kg): 6, 14
Package weight - kg (quantity): 540(90), 462(33)
Lico Mix Sp. z o.o.
Al. J.Pawła II 4
38-404 Krosno

+48 16 624 11 80, 81

+48 16 623 59 20

biuro@lico-mix.pl

WSPIERAMY POLSKĄ GOSPODARKĘ