product-photo

farby-wewnetrzne

icon
Opakowanie (l) Cena netto
za l w PLN
Cena opakowania w PLN Waga palety w kg
(ilość sztuk)
netto brutto
1 8,79 8,79 10,81 367,2 (360)
5 7,97 39,84 49,00 550,8 (108)
10 6,93 69,28 85,21 612 (60)

LICO GRUNT SILIKAT
Emulsja gruntująca silikatowa

Lico Grunt SILIKAT jest produkowany na bazie potasowego szkła wodnego, po wyschnięciu jest bezbarwny. Zwiększa przyczepność farb silikatowych do podłoża i zmniejsza ich zużycie. Służy do rozcieńczania farb silikatowych Lico Mix ST. Ma również zastosowanie jako preparat do wzmacniania oraz wyrównywania chłonności niejednorodnych podłoży mineralnych takich jak: tynki wapienne, cementowo-wapienne, tarabona, itp. przed wymalowaniem farbą silikatową Lico Mix ST. Preparat nie może być stosowany na podłoża gipsowe, na powłoki z farb dyspersyjnych i olejnych, na tynki polimerowe, itp.

Opakowanie (l): 1, 5, 10
Waga palety w kg (ilość sztuk): 367,2(360), 550,8(108), 612(60)

LICO GRUNT SILIKAT
PRIMER EMULSION

Product based on potassium water glass; colorless after drying. Increases the adhesiveness of silicate paints to substrate, and reduces their consumption. Used for diluting LICO MIX silicate paints. Can also be applied as preparation for strengthening and compensating the absorptiveness of heterogeneous mineral substrates, such as: lime, cement-lime, mottled, etc. plasters prior to painting with LICO MIX silicate paint. This preparation is not intended for gypsum substrates, dispersion and oil paint substrates, polymer plasters etc.
Average consumption: ~ 0,05-0,30 l/m2.

Package (l): 1, 5, 10
Package weight - kg (quantity): 367,2(360), 550,8(108), 612(60)

LICO GRUNT SILIKAT
GRUNDIERUNGSEMULSION

Dies ist ein Produkt auf Basis von Kaliumwasserglas, welches nach dem Austrocknen farblos ist. Es erhöht die Haftfähigkeit von Silikatfarben am Untergrund und reduziert deren Verbrauch. Zudem dient es zur Verdünnung von LICO MIX Silikatfarben. Es kommt auch als Präparat zur Verstärkung und zum Ausgleich des Absorptionsvermögens von nicht homogenen solchen mineralischen Untergründen wie Kalkputze, Zement-Kalk-Putze oder Tarabona vor dem Anstrich mit der LICO MIX Silikatfarbe. Dieses Präparat darf nicht auf Gipsuntergründen, Beschichtungen mit Dispersions- und Ölfarben oder Polymerputze aufgetragen werden.
Durchschnittsverbrauch: ~ 0,05-0,30 l/m2.

Package (l): 1, 5, 10
Package weight - kg (quantity): 367,2(360), 550,8(108), 612(60)
Lico Mix Sp. z o.o.
Al. J.Pawła II 4
38-404 Krosno

+48 16 624 11 80, 81

+48 16 623 59 20

biuro@lico-mix.pl

WSPIERAMY POLSKĄ GOSPODARKĘ