product-photo

farby-wewnetrzne

icon icon icon
Grupa Opakowanie (kg) Cena netto
za kg w PLN
Cena opakowania w PLN Waga palety w kg
(ilość sztuk)
netto brutto
Biała 7,5 8,92 66,91 82,30 675 (90)
15 7,80 117,05 143,97 495 (33)
Kolor 7,5 11,50 86,23 106,06 675 (90)
15 10,52 157,80 194,09 495 (33)

LICO MIX LMX
Podkładowa farba gruntująca

Farba Lico Mix LMX jest podkładową farbą gruntującą na bazie dyspersji styrenowo-akrylowej, wypełniaczy mineralnych pigmentów oraz środków konserwujących, modyfikujących i wody. Lico Mix LMX służy m.in. do gruntowania podłoża przed nakładaniem mozaikowej natryskowej masy tynkarskiej Lico Mix TMX. Można ja stosować wewnątrz i na zewnątrz budynków. Ma na celu wyrównanie chłonności, zwiększenie przyczepności oraz oddzielenie warstwy wyprawy tynkarskiej od podłoża. Z uwagi na odporność na działanie UV zalecana jest do stosowania z szablonami samoprzylepnymi, tworzy wypełnienie dekoracyjne (imitację spoiny). Nadaje się na wszystkie podłoża mineralne, jak beton, tynki cementowe i cementowo-wapienne, beton komórkowy, ceramika, płyty gipsowo-kartonowe, pro-monta i inne. Produkt dostarczany w kolorze białym lub wg palety barw producenta. Najlepszy efekt aplikacyjny uzyskuje się przez nakładanie szczotką malarską lub mechanicznie.

Opakowanie (kg): 7.5, 15
Waga palety w kg (ilość sztuk): 675(90), 495(33)

LICO MIX LMX
PRIMING PAINT

Priming paint based on styrene-acrylic dispersion, mineral fillers, pigments and preservatives, modifiers and water. The paint is used for priming substrates prior to applying LICO Mix TMX mosaic ready plaster mix. Its purpose is to compensate absorptiveness, increase adhesiveness and separation of the plaster layer from substrate. Due to its resistance to UV, the paint is recommended for use with adhesive stencils, where it forms a decorative fill (imitation of a joint). It is suitable for all mineral substrates: concrete, cement and cement-lime plasters, cellular concrete, ceramics, drywall panels, gypsum panels and other.
Average consumption: ~ 0,40-0,45 kg/m2 – per single application.

Package (kg): 7.5, 15
Package weight - kg (quantity): 675(90), 495(33)

LICO MIX LMX
GRUNDIERUNGSFARBE

Dies ist eine Grundierungsfarbe auf Basis von Styrol-Acryldispersion, mineralischen Füllstoffen, Pigmenten, Konservierungsmitteln, Modifikatoren und Wasser. Die Farbe dient zur Grundierung des Untergrunds vor der Auftragung der Lico Mix TMX Mosaikputzmasse. Sie dient zum Ausgleich des Absorptionsvermögens, Erhöhung der Haftfähigkeit und zur Trennung der Putzbeschichtungsschicht vom Untergrund. Aufgrund der UV-Beständigkeit wird diese Farbe beim Einsatz von selbstklebenden Schablonen empfohlen, wo sie eine Dekorationsfüllung bildet (Fugenimitation). Sie ist für alle Mineraluntergründe geeignet: Beton, Zementputze, Zement-Kalk-Putze, Zellbeton, Keramik, Gipskartonplatten oder Pro-Monta-Platten.
Durchschnittsverbrauch: ~ 0,40-0,45 kg/m2 – bei einmaliger Auftragung.

Package (kg): 7.5, 15
Package weight - kg (quantity): 675(90), 495(33)
Lico Mix Sp. z o.o.
Al. J.Pawła II 4
38-404 Krosno

+48 16 624 11 80, 81

+48 16 623 59 20

biuro@lico-mix.pl

WSPIERAMY POLSKĄ GOSPODARKĘ