product-photo

farby-wewnetrzne

icon
Grupa Opakowanie (kg) Cena netto
za kg w PLN
Cena opakowania w PLN Waga palety w kg
(ilość sztuk)
netto brutto
Biała 7,5 8,22 61,64 75,82 675 (90)
15 7,27 109,05 134,13 495 (33)
A, B, C 7,5 11,00 82,47 101,44 675 (90)
15 10,02 150,24 184,80 495 (33)
D Ceny ustalane indywidualnie

LICO MIX LSS
Farba gruntująca silikonowo-polimerowa

Podkładowa farba gruntująca na bazie wodnej dyspersji żywicy silikonowej. Służy do gruntowania podłoża przed nakładaniem tynków silikonowo - polimerowych LICO MIX. Ma zastosowanie na typowych podłożach mineralnych takich jak: beton, tynki cementowe i cementowo-wapienne, beton komórkowy, ceramika, itp. Nie używać na podłoża gipsowe oraz organiczne np. na powłoki z farb dyspersyjnych (emulsyjnych), na drewno i materiały drewnopochodne. Ma na celu wyrównanie chłonności, zwiększenie przyczepności oraz oddzielenie warstwy wyprawy tynkarskiej od podłoża nie zmniejszając paroprzepuszczalności.

Opakowanie (kg): 7.5, 15
Waga palety w kg (ilość sztuk): 675(90), 495(33)

LICO MIX LSS
SILICONE AND POLYMER PRIMER

Priming paint based on potassium water glass and silicone resin water dispersion. The paint is used for priming substrates prior to applying LICO MIX silicate-silicone plasters. Can be applied on typical mineral substrates, such as: concrete, cement and cement-lime plasters, cellular concrete, ceramics, etc. Do not use on gypsum and organic substrates, e.g. coats of dispersion (emulsion) paints, wood and wood-based materials. Its purpose is to compensate absorptiveness, increase adhesiveness and separation of the plaster layer from substrate, without reducing vapor permeability.
Average consumption: ~ 0,40-0,45 kg/m2 – per single application.

Package (kg): 7.5, 15
Package weight - kg (quantity): 675(90), 495(33)

LICO MIX LSS
SILIKON-POLYMER-GRUNDIERUNGSFARBE

Dies ist eine Grundierungsfarbe auf Basis von Wasserglaskalium und Wasserdispersion von Silikonharz. Die Farbe dient zur Grundierung des Untergrunds vor der Auftragung von LICO MIX Silikat-Silikon-Putzen. Sie kommt bei solchen typischen mineralischen Untergründen wie Beton, Zementputze, Zement-Kalk-Putze, Zellbeton oder Keramik zum Einsatz. Sie darf nicht auf Gips- und organische Untergründe wie z. B. auf Beschichtungen aus Dispersionsfarben (Emulsionsfarben) wie auch auf Holz und holzähnliche Materialien aufgetragen werden. Sie dient zum Ausgleich des Absorptionsvermögens, Erhöhung der Haftfähigkeit und zur Trennung der Putzbeschichtungsschicht vom Untergrund, ohne die Dampfdurchlässigkeit zu verringern.
Durchschnittsverbrauch: ~ 0,40-0,45 kg/m2 – bei einmaliger Auftragung.

Package (kg): 7.5, 15
Package weight - kg (quantity): 675(90), 495(33)
Lico Mix Sp. z o.o.
Al. J.Pawła II 4
38-404 Krosno

+48 16 624 11 80, 81

+48 16 623 59 20

biuro@lico-mix.pl

WSPIERAMY POLSKĄ GOSPODARKĘ